top of page
about us

vizn.

              is a creative studio that specializes in visualizing architecture design and concepts. Our passion for architecture, photography and computer graphics delivers high-quality results, turning your ideas into a reality. We create photorealistic images, providing inspiring visual services for architects, designers, real estate, developers, marketing agencies and private clients.

We offer:

- exterior visualization & animations

- interior visualization & animations

- visualization for property marketing

- product visualization

o nás

              je kreatívne štúdio. Naša vášen pre architektúru, fotografovanie, grafický dizajn a umelecké cítenie dáva vysoké predpoklady na kvalitné prevedenie Vašich návrhov do jedinečných digitálnych fotografíi. Vytvárame fotorealistické vizualizácie exteriérov, interiérov a produktov. Našimi klientmi sú architekti, dizajnéri, realitné kancelárie, developeri ako aj súkromné osoby so záujmom o spoluprácu.

Poskytujeme:

- vizualizácie a animácie exteriéru

- vizualizácie a animácie interiéru

- marketingové vizualizácie pre realitné kancelárie a development

- produktové vizualizácie

vizn.

bottom of page